Dicionário galesa Cymraeg Português Comércio Exterior Inglaterra

EENI Dicionário Negócios Internacionais

Glossário Português - galesa - Comércio Internacional


Master International Business

Área - Arwynebedd
Acordos - cytundeb
Administração - goruchwyliaeth
Aeroporto - maes glanio
Agregado familiar - tylwyth
Agricultura - Amaeth
Alfândega - tollfa
Algoritmo - algorithm
Alvo - targed
América Latina - America Ladin
Ambiente - amgylchedd
Análises - dadansoddiad
Aquecimento global - cynhesu byd-eang
Arbitragem - cyflafareddiad
Assinatura - llofnod
Associado - cysylltiedig
Atacado - cyfanwerth
Banco Asiático de Desenvolvimento - Asiad Development Bank
Biblioteca - Llyfrgell
Bilingual - dwyieithog
Brochura - pamffled
Cadeia de fornecimento - cadwyn gyflenwi
Campanha - ymgyrch
Certificação - ardystiad
cidade - Dinas (daearyddiaeth)
Clausulas - adnod
Cliente - cwsme
Comércio - crefft
Comércio eletrônico - e-fusnes
Comerciante - marsiandïwr
companhia - cwmni
Competição - cystadleuaeth
Conceito - cysyniad
Conclusão - canlyniad
Concursos licitações - mwynaidd
conhecimento - adnabyddiaeth
Conselho de Diretores - bwrdd cyfarwyddwyr
Consultor - ymgynghorwr
Consumidor - treuliwr
Consumo - treuliant
Contrato - Contract
Convenção - cytundeb
Corporação - corfforaeth
Costa - morlin
crédito documentário - dogfen credit
dador - rhoddwr
Dívida - dyled
Definição - diffiniad
Demografia - Demograffeg
Densidade - density
Departamento - adran
Desemprego - anghyflogaeth
Direito - Cyfraith
Direito autoral - hawlfraint
Distribuição - dosbarthiad
Documento - dogfen
Economia - Economeg
Eletricidade - Trydan
Eletrônico - electronig
E-mail - E-bost
embalagem - pecyn
Empréstimo - benthyciad
Energia - ynni
Estatística - Ystadegaeth
Estrada - Ffordd
estrangeiro - estron
Estratégia - Strategaeth
Estrutura - strwythur
Executivo - gweithredwr
Exemplo - enghraifft
Exportação - allforyn
Feiras - ffeiriau
ferramentas - teclynnau
Ferroviário - Rheilffordd
Ferrovias - Rheilffordd
filial - adran
Finanças - arian
Fotografias - ysgwthr
Frete - llwyth
Fuso horário - Cylchfa amser
Gás - Nwy
Garantia - gwarant
Geografia - Daearyddiaeth
Gerente - rheolwr
Global - byd-eang
Globalização - globaleiddio
Glossário - geirfa
grupo - twr
Hidrovia - dyfrffordd
Hinduísmo - Hindŵaeth
História - Hanes
Home - mynegai
Importar - mewnforyn
Início - aelwyd
Indústria - Diwydiant
Inflação - chwyddiant
Informação - Gwybodaeth
INTERMODALIDADE - amlfoddol
Internacional - rhyngwladol
Internet - Rhyngrwyd
Introdução - arweiniad
Investimento - buddsoddiad
IVA (imposto sobre o valor acrescentado) - Treth ar Werth (TAW)
Juro - budd
Latim - Lladin
Liberdade - rhyddfraint
Licença - trwydded
licitação - caffaeliad
Liga dos Estados Árabes - Y Cynghrair Arabaidd
Linguagem - Iaith
Links - hypergyswllt (IT)
lista - taflen
Livro - Llyfr
Local - lleol
Logística - logisteg
Médio Oriente - Y Dwyrain Canol
Mês - mis
Métodos - trefn
Mapa - Map
Marca - Brand
Marketing - Marchnata
Mensagem - cenadwr
Mercado - marchnad
Metodologia - trefneg
Militar - milwrol
Moeda - arian cyfred
Mundo - byd
Nações Unidas - Y Cenhedloedd Unedig
Navio - Llong
Negócio - Busnes
Negócios Internacionais - Fusnes Ryngwladol
Notícias - Newyddion
O cartão de crédito - cerdyn credyd
Objetivos - amcan

Obrigação - Bondiau
Orçamento - cyllideb
Organização - trefniadaeth
Página web - tudalen we
país - Gwladwriaeth
países - gwledydd
pagamento antecipado - blaendaliadau
pagamento em dinheiro - taliad arian parod
Pagamentos - taliadau
Paridade do poder de compra - Paredd gallu prynu
Patente - breintiedig
Pesquisa - ymchwil
planejamento - cynlluniad
Pobreza - Tlodi
Política - polisi
População - Poblogaeth
Portal - porthol
portfólio - portffolio
Preço - Pris
Procedimentos - trefniadaeth
Processo - trefn
produção - cynhyrchiad
Produto - cynhyrchion
Produto interno bruto - Cynnyrch mewnwladol crynswth
Promoção - dyrchafiad
Propriedade intelectual - eiddo deallol
Publicidade - Hysbysebu
Qualidade - ansawdd
Rede - rhwydwaith
Religião - Crefydd
Representante - cynrychiolwr
risco - peryg
Secretária executiva - ysgrifennydd
segmentação - segmentiad
Segurança - diogelwch
Seguro - yswiriant
serviços - oedfeuon
Site - gwefan
sobre - oddeutu
Taxas - tâl mynediad
Tendências - tuedd
total - cyfanrif
Transação - trafodion
transferência bancária - trosglwyddiad
Transporte - cludiant
União Européia - Undeb Ewropeaidd
URL - URL
Vendas - acsiwn
Voltar - dychwelyd

Dicionário, galesa Cymraeg Inglaterra, Português