Dicionário Mongol Português Comércio Exterior Mongólia

EENI Dicionário Negócios Internacionais

Glossário Português - Mongol - Comércio Internacional


Международном  

- тусламж
Área - талбай
Ásia Oriental - дорно Ази
Acordos - гэрээ
Adicionar site - Сайт нэмэх
Administração - удирдлага
Aeroporto - нисэх онгоцны буудал
Agregado familiar - айл гэр
Agricultura - хєдєє аж ахуй
Alfândega - ёс заншил
Alvo - бай
América Latina - Латин Америк
Ambiente - хїрээлэн буй орчин
Análises - шинжилгээ
Aquecimento global - Дэлхийн дулаарал
Associado - tsagiig hamtdaa unguruuh
Atacado - бєєний худалдаа
Banco Mundial - Дэлхийн банк
Biblioteca - номын сан
Bilingual - ornii heleer yaridag
Campanha - компани
Catálogo - товъёг
Certificação - їнэмлэх
cidade - хот
Clausulas - uguulber
Cliente - худалдан авагч
Comércio - ажил
Comerciante - худалдаачин
companhia - нийгэмлэг
Competição - уралдаан
Conceito - ойлголт
Conclusão - байгуулах
Concursos licitações - булбарай
conhecimento - эрдэм
Consultor - зєвлєгч
Consumidor - хэрэглэгч
Consumo - хэрэглээ
Contrato - гэрээ байгуулах
Convenção - хурал
Corporação - нэгдэл
dador - туслагч
Dívida - єр
Definição - тодорхойлол
Densidade - нягтрал
Departamento - хэлтэс
Desemprego - Ажилгүйдэл
destinatário - хїлээн авагч
Direito - хууль
Direito autoral - зохиогчийн эрх
Distribuição - ноогдол хуваарилалт
Documento - баримт бичиг
Economia - аж ахуй
Eletricidade - цахилгаан
Eletrônico - цахим
embalagem - илгээмж
Empréstimo - зээл
Energia - Энерги
Estatística - тоо бїртгэл
Estrada - зам харгуй
estrangeiro - гадаадын
Estratégia - стратеги
Estrutura - бїтэц
Executivo - гїйцэтгэх засаглал
Exemplo - жишээ
Exportação - экспорт
Feiras - яармаг худалдаа
ferramentas - багаж
Ferroviário - хашаа
Ferrovias - тємєр зам
filial - мєчир
Finanças - мєнгє
Fotografias - гэрэл зураг
Frete - ачаа тээш
Gás - хий
Garantia - баталгаа
Geografia - газар зїй
Gerente - удирдагч
Global - дэлхий нийтийн
Glossário - номонд хавсарган їгсийн
grupo - бїлэг
Heliporto - нисдэг тэрэгний буудал
Hidrovia - усан зам
História - тїїх
Home - хэлхээс
Importar - импорт
Início - гэр
Indústria - аж їйлдвэр
Inflação - їлээх
Informação - Мэдээлэл
Internacional - олон улсын
Internet - Интернэт
Introdução - оршил
Investimento - хєрєнгє оруулалт
Juro - сонирхол
Latim - латин хэл
Liberdade - эрх чєлєє
Licença - зєвшєєрєх
licitação - хангагч
Linguagem - хэл яриа
lista - нэрс
Livro - Ном
Local - орон нутгийн галт тэрэг
Mês - дуудлага cонсох
Métodos - арга
Mapa - газрын зураг
Marca - тамга
Marca registrada - їйлдвэрийн тэмдэг
Marketing - Маркетинг
Mensagem - мэдээ
Mercado - зах
Metodologia - арга зїй
Milhões - сая
Militar - цэрэг
Moeda - мєнгє
Mundo - дэлхий
Nações Unidas - Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
Navio - усан онгоц
Negócio - Бизнес
Notícias - мэдээ
Objetivos - зорилго
Obrigação - холбоо
Orçamento - тєсєв
Organização - байгууллага
Página web - Вэб хуудас
país - Улс
países - улс
Pagamentos - тєлбєр
Patente - патент
Pesquisa - судалгаа
planejamento - тєлєвлєгєє
Pobreza - ядуурал
Política - улс тєр
População - хїн ам
Portal - гол хаалга

portfólio - бичгийн хавтас
Posicionamento - байрлал
Preço - їнэ
Procedimentos - журам
Processo - процесс
produção - їйлдвэрлэл
Produto - бїтээгдэхїїн
Produto interno bruto - Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн
Promoção - тушаал дэвших
Protocolo - урьдчилсан гэрээ/хэлэлцээ
Publicidade - анхаарал татах
Qualidade - чанар
Rede - сїлжээ
Religião - Шашин
Rentabilidade - ашигтай
Representante - тєлєєлєгч
risco - амь єрсєх
Secretária executiva - нарийн бичгийн дарга
segmentação - хэрчим
Segurança - аюулгїй байдал
Seguro - даатгал
serviços - алба ажил
Site - вэб сайт
sobre - ойролцоо
Técnicas - техник
Taxas - єртєг
Tendências - чиг
total - нийлбэр дїн
Transação - /ажил хэрэг/явуулах
Transporte - тээвэр
União Européia - Европын Холбоо
Varejo - жижиглэн худалдаа
Vendas - худалдаа
vendedor - худалдагч
vendedora - эмэгтэй худалдагч
Voltar - нуруу

Dicionário, Mongol (Mongólia), Português,  (c) EENI- Escola de Negócios